Փա՜ռք Քեզ Տեր, փառք Քեզ, ամեն ինչի համար փառք Քեզ

Մեր հայ Զինվորները հենց հիմա մեր աղոթքի կարիքն ունեն. Աղոթենք նրանց համար Տեր, պինդ ձեռքով պահիր մեր Զինվորներին. ԱՄԷՆ🙏🙏🙏Հայ՛ր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո, եկեսցէ արքայութիւն Քո, եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր. եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մենք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Comments