Տե՛ր Աստված տո՛ւր մեզ աչքեր, որ ուրիշներին լավ տեսնենք🙏Տո՛ւր մեզ սիրտ, որը կկարողանա ներել ամենավատը🙏

Հա՛յր մեր որ յերկինս ես․
սուրբ եղիցի անուն քո։
Եկեսցէ՛ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո որպէս յերկինս եւ յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր։
Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց։
Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն.
այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ։
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս․
ամէն

Comments