Աստված իմ, Քո ժպիտը թող ինձ մոտ գա, որ ժպտամ բոլորին, Քո ժպիտով թող հագենամ ես, ոտքի կանգնեմ, ժպիտով խոնարհվեմ Քո առաջ, միշտ ժպտամ

92

Աստված իմ, Քո ժպիտը թող ինձ մոտ գա, որ ժպտամ բոլորին, Քո ժպիտով թող հագենամ ես, ոտքի կանգնեմ, ժպիտով խոնարհվեմ Քո առաջ, միշտ ժպտամ

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.

 


Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս. Ամեն

Comments