Տիրոջ օրհնությամբ բարի և խաղաղ գիշեր ամենքիս

75

ԽԱՂԱՂՈւԹՅԱՆ ԱՂՈԹՔՈՎ` բարի և խաղաղ ...

Ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է ԴԵՊԻ ԼՈՒՅՍԸ, որպեսզի նրա գործերը հայտնի լինեն, թե Աստուծով կատարվեցին։

Հովհաննես 3:21

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո։
Եկեսցէ արքայութիւն Քո։
Եղիցին կամք Քո
որպէս յերկինս եւ յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր։
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս և մեք թողումք
մերոց պարտապանաց։
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս
Ամէն

Comments