Ինչպես է ադրբե ջանցի դաստիարակչուհին երեխաների մեջ ատե լու թյուն սերմա նում հայերի հանդեպ (տեսանյութ)

133

Համացանցում հայտնվել է տեսանյութ, որտեղ ադր-բեջա-նական նախակրթարանի ուսուցչուհին սովորեցնում է երեխաներին, որ ադրբե-ջանցիների թշնա մին հայերն են, ովքեր, իբրև թե, կոտո րել են ադրբե ջան ցիներին ու զավ թել Ադրբեջանի տարածքի 20%-ը:

Տեսանյութը նկարահանվել է փետրվարի 24-ին, օր, որն ադրբեջանցիները նշում են մտացածին «Խոջալուի ջար-դերի» օրը:

Comments